Under juli och augusti kan svarstiderna vara längre p g a sommarsemestrar. 


Response times may be longer in July and August due to summer holidays.