Längre svarstider p.g.a. sommarsemester

P.g.a. semester kan det ta längre tid för att få svar på mer komplexa frågor.