Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

SL Störningsinformation, inmatningsproblem?

Detta har inte riktigt med API:et att göra utan snarare med kvalitén på datan.

Jag skulle vilja ha lite insyn i hur rutinerna för inmatning av data ser ut så att vi som parsar och bygger tjänster på datan kan ta hänsyn till detta och kanske ha större förståelse för vad vi har framför oss.

Nedan finns två störningsmeddelande som är snarlika. Båda är aktiva just och är mer eller mindre identiska. En användare av en app/tjänst skulle se detta meddelande om att denna hållplats är flyttad två gånger.

Min önskan är att vid inmatning eller förändring av en existerande störning så uppdateras den som är aktiv, eller alternativt att om det finns en aktiv störning som matchar den nya tas den äldre bort samtidigt.

{
Priority: 2,
SiteId: null,
LineNumber: "161",
TransportMode: "BUS",
Created: "2015-01-16T13:35:23.44+01:00",
MainNews: false,
SortOrder: 1,
Header: "Flyttad hållplats",
Details: "Hållplats Postiljonsvägen är flyttad 250 meter bakåt för buss 161 mot Bagarmossen och 195 mot Sergels torg från och med 2015-01-26 kl 9:00 pga vägarbete. Detta planeras pågå till och med 2015-07-31.",
Scope: "Buss 161, 195",
DevCaseGid: 9076001007819864,
DevMessageVersionNumber: 1,
ScopeElements: "Buss 161, 195",
FromDateTime: "2015-01-26T09:00:00",
UpToDateTime: "2015-07-31T19:00:00",
Updated: "2015-01-16T13:35:23.44+01:00"
}

{
Priority: 2,
SiteId: null,
LineNumber: "161",
TransportMode: "BUS",
Created: "2015-06-30T11:57:54.067+02:00",
MainNews: false,
SortOrder: 1,
Header: "Flyttad hållplats",
Details: "Hållplats Postiljonsvägen är flyttad 250 meter bakåt för buss linje 161 mot Bagarmossen och 195 mot Sergels torg från och med 2015-06-12 pga vägarbete. Detta planeras pågå till och med 2015-12-20.",
Scope: "Buss 161, 195",
DevCaseGid: 9076001008395842,
DevMessageVersionNumber: 3,
ScopeElements: "Buss 161, 195",
FromDateTime: "2015-06-12T12:50:00",
UpToDateTime: "2015-12-20T23:30:00",
Updated: "2015-06-30T11:57:54.067+02:00"
}

Kommentarer

  • Hej Johan,
    DevCaseGid är unikt för ett ärende vilket innebär att ovanstående störningar är två olika ärenden från källsystemet. Ett av ärendena är skapat 2015-01-16, det andra 2015-06-12. Varför båda ligger som aktuella samtidigt kan jag inte svara på - kan vara antingen manuellt misstag eller t.ex. om det första avslutats men ändå visas av systemet. Jag har felanmält det.

    Självklart ska det bara presenteras ett meddelande om en och samma sak, men ibland går något fel. Det pågår kontinuerligt arbete för att få hela processen att fungera som det är tänkt.

    /Sabina

  • Toppen tack för svar. Jag inser självklart problematiken i det och risken för mänskliga fel i kedjan. Tack!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.