Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Tillgång till resemönster.

Om man vill titta på hur folk reser så vore det intressant att kunna få ut hur många som reser med vilka linjer och när. Helst också var de kliver på och av och om de forsätter med andra färdemedel och var. Det man skulle kunna få reda på då är hotspots varifrån folk åker och hotspots för vart de ska.

Finns det någon sån statistik att få tag i? Om inte så vore den önskvärd. Jag tänker att sl borde vilja veta om inte annat. I Londons tunnelbana, liksom Tokyos är man tvungen att stämpla även på väg ut vilket måste ge betydligt bättre data. Vore inte det något även för SL?

Kommentarer

 • Hej Johan,
  I väntan på svar från trafiklab/sl kan du kanske kolla lite på vad Telia hittat på gällande kollektivtrafik och resemönster.

  https://www.teliacompany.com/en/about-the-company/internet-of-things/smart-public-transport2/

  Hälsningar
  Tobbe
 • Hej Jonas och Tobbe,

  Telia har absolut en hel del intressant på gång!

  Gällande SL och andra Kollektivtrafikmyndigheter i Sverige håller de i olika utsträckning på att samla in passagerarräknings- och resvaneinformation i olika detaljrikedom. Denna information är planerad att tillgängliggöras via Trafiklab "i någon utsträckning" 2020-2021 beroende på Samtrafikens Öppna Data projekts framfart!

  Än så länge vet vi inte på vilken detaljnivå datat kommer släppas då projekt dels inte kommit så långt ännu, samt för att resemönster teoretiskt kan vara integritetskränkande och myndigheterna vill säkerställa att informationen publiceras på en nivå som inte kan användas för att spåra enskilda individer.

  Jag tilldelar detta ärende till SL, så kan de svara om de har någon ytterligare information jag inte tilldelats!

  Allt gott,
 • Tack för svaren! Intressant med Telias IOT lösning men jag antar att det inte finns några planer på att släppa den datan fri via öppna API:er, eller hur tänker Telia om det?

  Det är också kul att höra att det faktiskt är data på gång via Trafiklab.

  Vänligen
  Jonas
 • Hej igen Jonas,

  När jag pratade med Telia om saken var de öppna för att släppa ett demoset eller liknande på Trafiklab, i syfte att kunna ge en försmak till lösningen. Att släppa datat fritt var dock (förståeligt mtp att de är ett kommersiellt bolag) inte så intressant 😀

  Flera av Sveriges kollektivtrafikmyndigheter använder idag Telias IOT-lösningar för kollektivtrafik och kan potentiellt komma att släppa detta data framöver. Mer än trafikdata (som finns i GTFS-RT just nu) är dock ännu inte specificerat att släppas från varken kollektivtrafikmyndigheterna eller Trafiklab. Vilka data skulle du vilja få tillgång till, om du får drömma fritt Jonas?
 • Det finns system som automatiskt räknar antal av- och påstigande vid varje hållplats på många fordon. Ni borde tillhandahålla data från desssa system på trafiklab. Det finns inget integritetskränkande i dessa data. Filen board_alight.txt i GTFS-ride (https://www.gtfs-ride.org/) är lämplig att använda för detta.

  Det är även önskvärt att kunna se antal resande i realtid för de fordon där detta är möjligt. Det är viktigt att dessa data är så exakta som möjligt. Av den anledningen är det inte lämpligt att använda CongestionLevel i GTFS-RT.
 • Hej Robert,

  Jag håller med dig, det borde (och ska) tillgängliggöras. Alla kollektivtrafikbolag har dock inte dessa system ombord på sina fordon, och ännu färre har det i 100% av sina fordon.

  De system som potentiellt kan vara integritetskränkande är de som baseras på biljettsystemen då dessa teoretiskt kan kopplas till ett särskilt plastkort som i sin tur kan vara kopplat till en enskild person.

  Vi planerar att under året släppa dessa data i realtid för där det finns tillgängligt och motsvarande CongestionLevel där det finns hårdvara men realtid inte är möjligt!

  Tack för ditt input Robert, önskemål som dessa ger oss "kött på benen" att ta vidare till kollektivtrafikbolagen som i slutändan står för datat!
 • Hej!
  Intressant tråd. Hur ser planerna ut nu (ett halvår senare) kring att lägga till data med av- och påstigande från de RKM:er som har kundräkningssystem?

  Hälsningar,
 • Hej Henrik,

  Just nu är det planerad för första hälften av 2021, men på grund av Corona kan det blir senare.

  Hälsningar,
  Bert
  Bert på Trafiklab
 • Hej! Att kunna se CongestionLevel i realtid skulle vara något otroligt användbart för att kunna tillåta resenärer att se när det är mer eller mindre säkert att resa med kollektivtrafiken. Är det verkligen inget som kan komma snabbare?
 • Hej Mikael,

  Tyvärr inte vad vi vet nu. Det ser alltså fortsatt ut som att första hälften av 2021 är det som gäller för oss att kunna tillgängliggöra datat. Det är fortfarande osäkert om just SL (där tråden började) är redo att släppa data vid eller innan midsommar, men vi kommer som sagt kunna tillgängliggöra data då. Det enda på ämnet och SL jag kan hänvisa till är denna länk, men det gäller tyvärr inte öppna datamängder!
 • Hej,
  just nu är ju många forskare intresserade av att följa och modellera pandemin, och i det sammanhanget dyker frågan om mobilitetsdata upp. Regionerna använder redan i stor utsträckning data om nyttjandegrad mm från sina "egna" kollektivtrafikbolag, men det är fortfarande högaktuellt med nationella data, och ett nationellt API. Jag tolkar det som att det är något i den stilen som Samtrafiken har på sin öppna data-agenda för 2021 alltså?

  Jag har hittat några planer/rapporter på Samtrafikens hemsida, men de är ganska gamla - det finns inte någon mer uppdaterad information om hur de här data kommer se ut, hur de kommer publiceras, vilka områden som kommer täckas in till att börja med osv?

  Hälsn Eva Blomqvist, Linköpings Universitet
 • Hej Eva,

  Planen är fortfarande att börja publicera nyttjandegrad i realtidsdata under första hälften av 2021. I början kommer det troligen vara data för en eller två operatorer, i GTFS-RT formatet. (Det blir alltså lite "extra" data som kommer att vara med i varje realtidsuppdatering).

  Hälsningar,
  Bert
  Bert på Trafiklab
 • Det skulle vara mycket användbart med data om antalet resande även om det inte inte är i realtid. Viktigare är att datat är så exakt som möjligt. Realtidsdata är absolut bra men det viktigaste är att kunna planera resan i förväg. De flesta avgångar har ungefär lika många resenärer varje dag och då går det att göra en ganska bra uppskattning över beläggningen genom att titta på hur många resenärer som brukar åka med avgången. Avgångar som har stora variationer är oftast i tät stadstrafik och där kan man räkna ut beläggningen ganska bra genom att titta på tidsavståndet mellan aktuell och föregående avgång, om man bara har tillräckligt med data från tidigare dagar. Det är flera aktörer som har automatiska system som räknar antalet resenärer. SL har haft det på många bussar sedan 1970-talet. Jag förstår inte vad problemet är. Man får intrycket att de inblandade inte vill släppa dessa data.
 • Hej Robert,

  Vårt mål är alltid att släppa så mycket användbar data som möjligt. Just när det gäller statisk information kring nyttjandegrad finns det flera hinder:
  - Ingen stöd i GTFS, men den kommer snart
  - Operatörer har denna data kanske, men inte på något sätt som de kan skicka denna data rakt till oss. Om de har det ligger det kanske i någon monitoring eller statistiksystem, varifrån de inte kan skicka det direkt till oss
  - Ingen standardformat för operatörer att byta ut denna information med oss
  - Begränsad tid på vår sida: Vi vill också bjuda realtidsnyttjandegrad (som inte har de problem som jag beskrev ovan), vi vill bjuda realtidsdata till fler operatörer, ... . Vi måste alltså välja vad vi ska göra, och då gör vi det som har mest nytta jämfört med den tid som det krävs att implementera.

  Förhoppningsvis ger detta dig ett bild av varför vi inte har statisk nyttjandegrad (än) och varför vi jobbar på andra saker istället.

  Hälsningar,
  Bert
  Bert på Trafiklab

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.