Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stoppställenummer i GTFS Regional och GTFS Sverige 2

Hej!

Tack för en i många avseenden fantastisk tjänst!

Jag behöver veta vilka stoppställen (individuella hållplatslägen) med deras korrekta nummer som olika avgångar passerar. SL t.ex. grupperar stoppställen (typiskt två, ett i varje riktning, fler vid korsningar och i terminaler) till "hållplatser" som får samma nummer som ett av de ingående stoppställena.

I GTFS Sverige 2 finns en översättningstabell mellan Samtrafikens riksnummer och SL:s hållplatsnummer. Dock används samma hållplatsnummer för avgångar i båda riktningar, varför informationen om vilket stoppställe som angörs gått förlorad.

I GTFS Regional SL finns detaljnivån om vilket stoppställe som angörs, men de har fått nya nummer baserade på SL:s "hållplatsnummer" plus ett löpnummer. Ingenstans hittar jag en översättningstabell mellan dessa nummer, varför jag inte kan veta vilket stoppställenummer som avses. I vissa fall ligger ingående stoppställenummer långt ifrån hållplatsnumret.

Därför önskar jag:
 • att GTFS Sverige ökar detaljnivån i avgångsdatat till stoppställenivå, eller
 • att GTFS Regional SL numrerar platserna baserat på SL:s stoppställenummer istället för hållplatsnummer, alternativt
 • att man bifogar en översättningstabell mellan GTFS Regional SL och SL:s stoppställenummer.
Detta problem finns sannolikt även i andra läns GTFS Regional.

Kommentarer

 • Hej Anders,
  Jag behöver gräva lite i den här frågan och återkommer så snart jag kan.

  Hälsningar
  Kenneth

  Team Trafiklab
 • Jag har rundat problemet genom att försöka matcha stoppställen från GTFS Regional 2 med SL Hållplatser och Linjer 2 baserat på koordinater, men dessa är ofta inte helt överensstämmande.
 • Hej Anders,
  Stop point/stopställekoordinaterna borde matcha mellan GTFS Regional och SL hållplatser och Linjer 2 då det bygger på samma källa. Har du några exempel på när det skiljer sig?

  För att svara på dina tidigare frågor:

  • Just nu pågår ett stort arbete med att förbättra kollektivtrafikdatan i Sverige. Vi är inne i en övergångsperiod där vi samlar in data på två olika sätt. Den gamla infrastrukturen som resulterar i GTFS Sverige 2 där vi har sk rikshållplatser. GTFS Regional är baserat på den nya infrastrukturen där vi får in mer detaljerad data t ex hållplatslägen och shapes data. På sikt är det tänkt att vi ska ha aggregera GTFS Regional datat och att detta kommer ersätta GTFS Sverige 2
  • Hållplats- och stopställeidn som finns i GTFS Regional är garanterat unika i Sverige idag medan SLs hållplats och stoppställeidn i teorin skulle kunna krocka med till exempel Västtrafiks. Detta är en förutsättning för den nya aggregerade GTFS:en som kommer framöver.
  • Vi undersöker möjligheten att ta fram en mappningstabell till GTFS Regional likt det som finns i GTFS Sverige 2.
  Hälsningar
  Kenneth

  Team Trafiklab
 • Tack för svaren! Jag ska undersöka vilka koordinater som inte överensstämmer.

  Jag förstår att man inte kan använda SL:s 3-5 siffriga stoppställenummer rakt av. Jag menade att man kunde prefixera numret på stoppstället istället för att prefixera numret på gruppen av stoppställen ("hållplatsen" i SLs värld). Då ingår ju det lokala numret i det globala.
 • Hej Anders,
  Strukturen som används i GTFS Regional är från NOPTIS-standarden som används av SL, UL, Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Kalmar länstrafik, Värmlandstrafiken, Dalatrafik, X-trafik, Västtrafik. Att få till en ändring skulle innebär mycket jobb för alla inblandade aktörer. Ur ett nationellt perspektiv var det enklast och bäst att nyttja detta id istället för att hitta på något eget.

  Strukturen i det 16-ställiga id:t AAAABBBCCCCCCDDD är:
  • AAAA = Ett klassid: 9021 är en Stop area (Hållplats/Grupp av stoppställen) och 9022 är en Stop point (Stopställe)
  • BBB = Är ett id som identifierar vilken aktör som äger hållplatsen i detta fall är 001 SL
  • CCCCCC = Stop Area nummer 001011 för Slussens T-bana
  • DDD = Används endast i en Stop point. För Stop Area är den 000

  Exempel Slussen:
  Hållplatsen (Stop Area) 9021001001011000
  Underliggande hållplatslägen/Spår
  Spår 1 har id 9022001001011001
  Spår 4 har id 9022001001011002
  Spår 2 har id 9022001001011003
  Spår 3 har id 9022001001011004

  Dessa idn är SLs egna beteckningar och kommer från deras interna system pubtrans som bygger på NOPTIS. Jag vet inte riktigt varför SL valt att inte nyttja denna struktur i sina API:er.

  Notera att det inte är rekommenderat att bygga logik kring stop area och stop point nummer då dessa kan komma att ändras.

  Hälsningar
  Kenneth
  Team Trafiklab

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.