Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Stopp som inte är på busslinje finns kvar i GTFS

Enligt http://sl.se/sv/info/resa/forandringar/byggen/s... och verkligheten buss 55 stannar inte vid Wollmar Yxkullsgatan (på Timmermansgatan) ,Krukmakargatan och Mariatorget, men i GTFS och SL Reseplanerare rutten är fortfarande oförändrat och inkluderar ovannämnda hållplatser.

Det är mycket förvirrande för slutanvändaren. Denna förändring gäller i 15 dagar, varför inte rutten uppdateras i GTFS för att återspegla det?

Kommentarer

 • Hej Andrey,

  Det borde mycket riktigt vara som du skriver.

  Jag undersökte buss 55 i vårt Samtrafikens gränssnitt www.Resrobot.se och kan inte se ändringarna som SL skriver på länken, så troligen får inte Samtrafiken in ruttändringar av beskriven typ från SL.

  Vidare undersökning med vår SL ansvarig visar att SL inte uppdaterar sin turdata med tillfälliga omläggningar för diverse trafikarbete. Det är brukligt att SL istället levererar ut störningsmeddelande.

  Dessa finns tillgängliga i SL's Störnings API
  se https://www.trafiklab.se/api/sl-storningsinform...

  Anrop - http://api.sl.se/api2/deviations.xml?key=<Key>&lineNumber=55

  Lite av svaret nedan:
  <ResponseOfListOfDeviation xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <StatusCode>0</StatusCode>
  <ExecutionTime>81</ExecutionTime>
  <ResponseData>
  <Deviation>
  <Created>2015-11-26T15:23:49.24+01:00</Created>
  <MainNews>false</MainNews>
  <SortOrder>1</SortOrder>
  <Header>Förändringar i trafiken vid Södermalmstorg</Header>
  <Details>
  Söndag 29 november kl. 18.00 till måndag 14 december kl. 05.00 är hållplats Södermalmstorg flyttad på grund av förberedande arbeten inför ombyggnaden av Slussen. I riktning mot Hjorthagen är hållplatsen flyttad till läge K på Katarinavägen. I riktning mot Tanto är hållplatsen flyttad till läge L på Katarinavägen. Busslinje 55 kör via Folkungagatan för möjlighet att byta till tunnelbanan. Din resa kan ta lite längre tid
  </Details>
  <Scope>Buss 55</Scope>
  <DevCaseGid>9076001008732397</DevCaseGid>
  <DevMessageVersionNumber>4</DevMessageVersionNumber>
  <ScopeElements>Buss 55</ScopeElements>
  <FromDateTime>2015-11-29T18:00:00</FromDateTime>
  <UpToDateTime>2015-12-14T05:00:00</UpToDateTime>
  <Updated>2015-11-26T15:23:49.24+01:00</Updated>
  </Deviation>
  <Deviation>
  <Created>2015-10-27T16:51:58.937+01:00</Created>
  <MainNews>false</MainNews>
  <SortOrder>1</SortOrder>
  <Header>Indragen hållplats</Header>
  <Details
  ....

  Så, vill du få med detta måste du även anropa SL's API.

  Med vänlig hälsning, Åke

  Team Trafiklab
 • Hej,
  Det stämmer att GTFS-gränssnittet inte visar dessa förändringar eftersom där endast erbjuds "planerad data" som är grundläget för linjer, hållplatser och avgångstider.

  SL:s reseplanerar-API ger möjlighet att söka resor inklusive realtidsinformation, som innehåller information om förändringar från planerad data. Om realtidsfunktionen i reseplaneraren används får resor till och från inställda hållplatser status inställd. Även inställda avgångar, förseningar och missade byten på grund av förseningar påverkar reseförslagen i det läget.

  Sabina

 • Tack Åke och Sabina!

  Den knepiga frågan här är vad som anses planerad eller vad är exceptionell, eftersom bus 55 rutten är går i en helt annan riktning som vanliga passagerare är vana vid och den håller sig annorlunda för 15 dagar.

  Kan du hjälpa till då, vad som utgör en planerad förändring? Och i vilket fall inte den faktiska schemat blir uppdateras av SL?

 • Att veta svaret kommer att bidra till att förbereda och tolka data från SL och bidrar till att minimera frustration från verkliga användare.

 • Det här belyser även behovet av något mer detaljerade störningsinformation.

  Om den här typen av större planerade störningar som pågår under en längre tid inte kan reflekteras i datan över planerad trafik så skulle det vara toppen om störningsinformationen kan kompletteras ytterligare.

  Se nedan av vad vi har att gå på från SLs störningsinformation om den här händelsen.

  Om vi ska kunna göra samma sak som SL gör i sin egna reseplanerare baserat på GTFS behöver det skickas ut en störningsrapport som innefattar alla förändringar i ett mer maskinläsbart format. Idag finns denna information inlagd i ett långt meddelande (se nedan). I texten framgår det att följande gäller för linje 55;

  Linje 55: Indragna hållplatser 24/8-26/10: Rosenlundsgatan, Timmermansgränd, Södra station, Fatbursgatan (resenärer hänvisas till hållplats Södra station på Rosenlundsgatan) och Wollmar Yxkullsgatan (resenärer hänvisas till hållplats Krukmakargatan).

  I ett första läge skulle det underlätta om varje störning "Indragen Hållplats" istället skulle skickas ut som ett eget meddelande. Om så görs kan vi även matcha detta mot en den planerade datan i GTFS. Det går såklart att plocka ut det här från texten nedan med, men det här är en redaktionell text som inte är anpassad till att läsas maskinellt.

  Priority: 6,
  SiteId: null,
  LineNumber: "55",
  TransportMode: "BUS",
  Created: "2015-10-16T12:17:44+02:00",
  MainNews: false,
  SortOrder: 1,
  Header: "Omlagda körvägar och indragna hållplatser på grund av ledningsarbeten",
  Details: "Under perioden 24 augusti till 10 januari 2016 utförs ledningsarbeten i 2 etapper på Magnus Ladulåsgatan vilket påverkar busstrafiken. Under etapp 1, 24/8-26/10 får buss 55 omlagd körväg via Rosenlundsgatan. Under etapp 2, 27/10-10/01 2016 får buss 57 och 66 omlagda körvägar via Ringvägen. Linje 55: Indragna hållplatser 24/8-26/10: Rosenlundsgatan, Timmermansgränd, Södra station, Fatbursgatan (resenärer hänvisas till hållplats Södra station på Rosenlundsgatan) och Wollmar Yxkullsgatan (resenärer hänvisas till hållplats Krukmakargatan). Linje 57: Indragna hållplatser 27/10-10/01 2016: Grindsgatan, Hallandsgatan, Åsötorget (dessa hållplatser angörs av linje 66) och Siargatan (resenärer hänvisas till hållplats Åsögatan för linje 66). Linje 66: Indragen hållplats 27/10-10/01 2016: Siargatan (resenärer hänvisas till hållplats Åsögatan).",
  Scope: "Buss 55, 57, 66",
  DevCaseGid: 9076001008507300,
  DevMessageVersionNumber: 6,
  ScopeElements: "Buss 55, 57, 66",
  FromDateTime: "2015-10-16T00:00:00",
  UpToDateTime: "2016-01-10T23:59:00",
  Updated: "2015-10-16T12:17:44+02:00"

  Bara några tankar som jag tror skulle underlätta samkörning mellan olika datakällor.

  Tack!

 • Hej Andrey,
  Jag har skickat din fråga vidare till den gruppering som ansvarar för trafikdataförsörjning och störningsinformationshantering.

  Tack Johan för ditt inlägg om önskad utveckling av SL:s öppna data! Vi tar med oss det i pågående strategi- och utvecklingsarbete.

  /Sabina

 • Hej!

  För att trafikentreprenören ska kunna lägga ett störningsmeddelande på tillfälligt indragna/flyttade hållplatser behöver hållplatsen finnas i datat. Om man tar bort hållplatsen går det inte att informera i reseplaneraren på hållplatsnivå. En hållplats som tas bort ur systemet kommer heller inte att vara sökbar för användare av reseplaneraren, och vi anser att det är bättre att det går att söka på hållplatsen och att man då blir informerad om ev. förändring, än att hållplatsen inte går att hitta i reseplaneraren. Praxis är därför att det endast är vid mycket långvariga förändringar som hållplatser tas bort.

 • Tack! Jag kan förstå problematiken i det och vilka överväganden som görs.

  Det som skulle underlätta i dessa lägen är om störningsinformationen som skickas ut skulle kunna göras på hållplatsnivå istället för att bakas in ett långt meddelande.

  Detta görs redan idag för vissa störningar men inte alla, bl.a. den här. Vi kan även då matcha och lista störningar på hållplatsnivå samt markera turer som inställda och hänvisa till en alternativ rutt direkt.

  Vad tror ni om det?

 • Hej Johan!

  Vi har olika fält som används för olika kanaler. SLs Reseplanerare och skyltar använder ett fält där informationen visas i ett sammanhang där resenären redan har information om linje, tid och hållplats.

  Den information som visas i störningsinformations-APIet är av annan karaktär. Innehållet blir ofta fyllt med detaljer om tider, hållplatser och linjer eftersom den informationen ska ses som fristående.

  I exemplet ovan skulle man kunna tänka sig att lägga upp informationen på ett annat sätt så att det både blir lättare för resenären att förstå och lättare för utvecklare att använda informationen. Vi kommer att påbörja ett förbättringsarbete med störnings-/trafik-informatörerna för att öka kvalitén på informationen och jag tar med mig din input i det arbetet.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.