Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

SLs linjer som vektordata?

Kan man få tillgång till SL linjer (spår och buss) som vektordata?
Finns det att hämta någonstans?

Kommentarer

 • Vektordata finns inte att hämta publikt. Trafikförvaltningen lämnar ut det för "internt bruk" under vissa villkor. Kontakta Anders Wisén (anders.wisen@sll.se) om du vill veta mer.

  /Sabina

 • Så om jag vill rita upp t.ex. en busslinjes sträckning på en karta för att visa var bussen kör så kan jag inte göra det med hjälp av de öppna API:erna?

 • Hej Jonatan,
  I nuläget finns inte sådan data tillgänglig.

  Arbete pågår med att presentera körvägar för en sökt resa i Reseplanerar-API:et. Den informationen planeras bli tillgänglig under innevarande kvartal.

  /Sabina

 • Önskvärt om detta även skulle kunna publiceras utanför ett reseplanerar API, t.ex tillsammans med ert statiska data.

 • Hej Johan,
  Vi har noterat ditt önskemål.

  /Sabina

 • Hej,

  Det låter som ett bra tillägg till Reseplanerar-API:t, det ser vi fram emot!

  Instämmer med Johans önskemål. För att det ska vara användbart i praktiken så skulle man behöva få ut alla linjedesigner för en busslinje (t.ex. 623H, 623V) genom att söka på linjenumret (t.ex. 623).

  Det skulle även vara bra om man kunde få en linjedesigns-identifierare för varje Leg i svaret från Reseplaneraren och en för varje avgång i svaret från Realtid.

 • Hej Rasmus,
  Det är ingen tvekan om att denna information vore önskvärd!

  En försvårande omständighet är att det inte finns någon "linjedesign" definierad per linjeidentitet. Linjesträckningar definieras på turnivå och kan i vissa fall variera på flera olika sätt för en och samma linjeidentitet. Därför behöver denna data bearbetas för att t.ex. kunna räkna ut en linjeidentitets vanligaste sträckning för att definiera "linjedesignen". Det pågår arbete med detta för andra ändamål och kan därmed bli möjligt att hämta ut framöver. Jag kan dock inte svara på när det skulle kunna finnas tillgängligt.

  /Sabina

 • Jag ser gärna statisk publicering på turnivå om det ej går att få på linjeidentitet. T.ex kan utgångshållplats, schemalagd avgångstid, transportslag och linje användas för att vi ska kunna identifiera de individuella turerna.

  Vi kan koppla ihop det själva om vi får tillgång till data och ni kan i förlängningen arbeta på att öka kvalitén?

 • Tack Johan,
  Ditt förslag är vidarebefordrat.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.