Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Orimliga uppmätta värden i GTFS-RT

Jag har fört statistik över de uppmätta avgångstiderna i GTFS-RT, alltså de avgångar där uncertainty=0, och i filerna för SL och UL förekommer tider som uppenbart inte är uppmätta.

I SL-filen är det orimligt ofta som det är två hållplatser efter varandra där de uppmätta avgångstiderna skiljer sig med ett exakt antal minuter, oftast en minut. Ofta är det så flera hållplatser efter varandra, så att till exempel en hållplats har uppmätt avgångstid 9:32:43, nästa hållplats 9:33:43, hållplatsen därefter 9:34:43, hållplatsen därefter 9:35:43 och så vidare. Detta fel gäller endast för bussar och Spårväg City.

I UL-filen är det ett liknande fel men där gäller istället att de uppmätta avgångstiderna orimligt ofta skiljer sig med ett antal sekunder som är jämnt delbart med 10. Dessutom är det ofta som två efterföljande hållplatser har exakt samma uppmätta avgångstid vilket givetvis är orimligt.

Kommentarer

  • Hej Robert,

    Detta beror på vilka system och metoder som används hos operatörerna för att registrerar värden och för att skapa prognoser. Även om förseningsinformation uppdateras varje 15e sekund, kan den ha mindre precision. Jag kan tänka mig att det finns en viss tolerans på den, till exempel +-15s . Om du vill se exakt (omodifierad, på 3-sekunder precision) information är det bäst att använda fordonspositioner (för de operatör som redan har stöd för det). Då kan man se när exakt ett fordon stannade inom x meter från en viss hållplats.

    Hälsningar,
    Bert

    Bert på Trafiklab

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.