Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Några problem med API TrainExport/traffic

 • Det går inte att söka på "AnnonseradTidpunktAnkomstTill". Istället finns "AnnonseradTidpunktAnkomstFran" med två gånger i parameterförteckningen. Antar att detta beror på något misstag någonstans. Försöker man ändå skicka in filtreringsparameter med namnet AnnonseradTidpunktAnkomstTill får man felmeddelande. Tacksam om det går att rätta till!

 • Det finns enbart fält för avgående tekniskt tågnummer, inte för ankommande. I de fall tekniskt tågnummer är olika vid ankomst respektive avgång vid en station för ett givet annonserat tåg, ges enbart information om avgående tågnummer. Behöver man får reda på det ankommande tekniska tågnumret, t ex vid sökning av ankomster till en station vid integration med system som använder tekniska tågnummer, måste man göra följdsökningar på det annonserade tågnumret och hämta tekniskt tågnummer från stationen före. Det kan alltså behövas ganska många frågor och onödig belastning för att komma runt detta.

 • Fältet _ModifiedTime saknas i resultatet (den finns i TrainInfo, men inte TrainExport). Problemet är inte jättestort, men det vore bra att få reda på hur "färsk" informationen är, även där.

 • Det vore bra om trafikplatssignatur och körplanstid fanns med bland uppgifterna om senaste tidrapport. Som det är nu kan man inte veta hur stor en försening är, eftersom man enbart får absolut tid och inte skillnaden mot körplanstid. Eftersom man inte heller får trafikplatssignatur och tekniskt tågnummer blir det dessutom väldigt svårt att följa upp med slagningar mot Trafikverkets körplaner och tåglistor.

Kommentarer

 • Hej!

  API:t är framtagit som ett test API. Trafikverket har tagit fram ett nytt API som ska lanseras i vår där dessa problem ska vara lösta.

  /Martin

  Team Trafiklab
 • Stort tack!

 • Fråga stängd.

  Team Trafiklab

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.