Till senaste kommentaren

Kan ej använda OpenAPI Generator för att generera en SDK från ResRobot APIs v2.1

Hej,

När jag använder OpenAPI Generator CLI för att generera en SDK från ResRobot APIs v2.1 yaml filen (https://raw.githubusercontent.com/trafiklab/openApi-docs/master/resrobot-v21.yaml) så får jag följande error och kan ej generera en typescript-axios SDK:

npx @openapitools/openapi-generator-cli generate -i resrobot-v21.yaml -g typescript-axios -o /openapi
Exception in thread "main" org.openapitools.codegen.SpecValidationException: There were issues with the specification. The option can be disabled via validateSpec (Maven/Gradle) or --skip-validate-spec (CLI).
| Error count: 3, Warning count: 0
Errors:
-attribute paths.'/trip'(get).parameters.[date].schemas.default=`Current server date` is not of type `date`
-attribute paths.'/departureBoard'(get).parameters.[date].schemas.default=`Current server date` is not of type `date`
-attribute paths.'/arrivalBoard'(get).parameters.[date].schemas.default=`Current server date` is not of type `date`

at org.openapitools.codegen.config.CodegenConfigurator.toContext(CodegenConfigurator.java:701)
at org.openapitools.codegen.config.CodegenConfigurator.toClientOptInput(CodegenConfigurator.java:728)
at org.openapitools.codegen.cmd.Generate.execute(Generate.java:519)
at org.openapitools.codegen.cmd.OpenApiGeneratorCommand.run(OpenApiGeneratorCommand.java:32)
at org.openapitools.codegen.OpenAPIGenerator.main(OpenAPIGenerator.java:66)

Mvh/
Dutsadi
Dutsadi

Kommentarer

  • Hej Dutsadi,

    Detta beror på att det är en icke-konstant standardvärde för datumfältet. Den fanns med tidigare då vi inte var medveten om att den förstörde något, men nu är den borttagen och finns bara kvar i kommentaren då det inte går att uttrycka något sånt i Swagger/OpenApi. Detta borde lösa problemet.

    Hälsningar,
    Bert

    Bert på Trafiklab

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.