Till senaste kommentaren

Ej standardiserade kolumner i transfers.txt

Hej, varför har ni icke standardiserade kolumner i transfers.txt?
from_trip_id och to_trip_id är inte specificerade i standarden och det gör att filen inte kan importeras av t.ex. Home Assistant då ni också har flera rader där övriga fält är identiska och det tolkas som att filen är korrupt.

Kommentarer

 • Hej Ola,

  Detta är en del av Trip-to-trip transfers, en förlängning av GTFS standarden: https://developers.google.com/transit/gtfs/reference/gtfs-extensions#TripToTripTransfers

  Sen är det så att det är tillåten enligt standarden att ha extra kolumner med data, det är parser:n som ska ignorera dessa kolumner.
  Note that the GTFS readily allows for extensions to the format through the addition of extra columns and files that are ignored by the official parsers & validators
  (Källa: https://gtfs.org/reference/static/changes)

  Säg gärna till om vi kan hjälpa med något mer.

  Hälsningar,
  Bert


  Bert på Trafiklab
 • Ok, det finns alltså en spec för dessa, men det känns som ni inte riktigt förstod problemet. Problemet är ju inte de extra kolumnerna i sig, utan att slutresultatet blir en transfers.txt som innehåller ett antal identiska rader. Det beror ju i sin tur på att parsern mycket riktigt ignorerar de kolumnerna.
  Exempel, alla dessa reader är identiska så när som på from_trip_id,to_trip_id:

  from_stop_id,to_stop_id,transfer_type,min_transfer_time,from_trip_id,to_trip_id
  9022005000194002,9022005000194003,1,,55700000060689168,55700000059886520
  9022005000194002,9022005000194003,1,,55700000060689218,55700000059886557
  9022005000194002,9022005000194003,1,,55700000060689268,55700000059886594
  9022005000194002,9022005000194003,1,,55700000059894663,55700000059886594
  9022005000194002,9022005000194003,1,,55700000059894563,55700000059886520
  9022005000194002,9022005000194003,1,,55700000059894613,55700000059886557

  Så följden blir att det inte är bakåtkompatibelt med parsers som inte kan tolka de kolumnerna.
  Ola
 • Hej Ola,

  Enligt specen är det fortfarande okej. Det finns ingen krav på att frop_stop_id/to_stop_id kombinationer ska vara unikt, och Googles feedvalidator kommer inte heller klaga på detta. Sen är frågan bara om det finns fall där den skulle kunna "tappa" information om det båda finns en allmänt transfer time och några trip-to-trip transfers. Vilken parser är det som inte klarar detta?

  Hälsningar,
  Bert
  Bert på Trafiklab
 • Det är Home Assistant https://www.home-assistant.io/integrations/gtfs/ och i förlängningen det python lib som används https://github.com/jarondl/pygtfs

  Ola

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.